Alta Registre Municipal d'Entitats i Associacions

Per donar-te d'alta al registre d'entitats només cal que emplenis les dades del següent formulari, carreguis els documents sol·licitats i facis clic a enviar. De seguida podràs imprimir el justificant d'entrada de la sol·licitud , que també t'arribarà per correu electrònic.

Els camps asenyalats amb un asterisc * són obligatoris

Dades bàsiques de l'Entitat

Dades del representant

Dades sobre l'entitatMembres de la junta actual

Documentació de l'entitat

Autoritzo a l'Ajuntament per tal que pugui fer difusió pública de l'entitat i les seves activitats en els diversos mitjans i canals de comunicació municipals:

DECLARO sota la meva responsabilitat que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes.

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat de Registre d'Entitats de l’Ajuntament de Moià per al seu tractament informàtic.

(1) En cas de que no es disposi d'aquest document podrà substituït provisionalment pel certificat de presentació de la sol·licitud d'inscripció. Una vegada es disposi de la resolució de la inscripció s'haurà de presentar el document definitiu.
(2) En cas de que per algun motiu no es disposi d'aquest document (especialment en el cas d'entitats molt antigues o entitats que siguin únicament delegacions d'altres d'àmbit supramunicipal) es podrà adjuntar una certificació del secretari de l'entitat sobre la carència del mateix